خدمات طراحی کنترل و ابزار دقیق :

تخصص ها و توانمندی های فنی دپارتمان کنترل و ابزاردقیق عبارتند از:

- طراحی سیستم های کنترل و تله متری بر اساس تجهیزات مبتنی بر برندهای گوناگون نظیر: Siemens, ABB , Yokogawa , Delta

- برنامه نویسی PLC و راه اندازی انواع سیستم های کنترل

- طراحی و تهیه نقشه های ساخت انواع تابلوی کنترل

- مهندسی و انتخاب تجهیزات ابزاردقیق بر اساس اطلاعات پایه فرآیندی

- تهیه نقشه های P&ID انواع پلنت های صنعتی

- تهیه فسلفه کنترل انواع پلنت های صنعتی

- طراحی و سایزینگ منابع تغذیه غیر قابل وقفه (AC/DC UPS)

- طراحی و تهیه نقشه جانمایی تجهیزات و تابلوهای کنترل در اتاق های کنترل مرکزی و نواحی

- تهیه دیتاشیت، مشخصات فنی، متره برآورد و اسناد خرید تجهیزات ابزاردقیق و Bulk Material

- تهیه نقشه های وایرینگ و سربندی

- تهیه مدراک LOGIC DIAGRAM

- تهیه مشخصات و نقشه های تیوبینگ ابزاردقیق و نقشه های HOOK UP

- طراحی سیستم های کنترل حرکت و رباتیک

- تهیه اسناد فنی مناقصه و برآورد مالی اولیه در بخش کنترل و ابزاردقیق جهت برگزاری مناقصات

- تهیه اسناد فنی و برآورد مالی در بخش کنترل و ابزاردقیق جهت شرکت در مناقصات

- آموزش سيستم های اتوماسيون، مانيتورينگ و شبكه های صنعتی.