پروژه های در دست اجرا:

- طراحی و مهندسی پروژه تولید الکل سوختی بایواتانول کرمانشاه:

همکاری با مشارکت شرکت های مشیران، و تهران برکلی در طراحی سیستم های برقی و کنترلی پروژه نظیر سیستم کنترل، طراحی سیستم ارتینگ، طراحی سیستم حفاظت کاتدیک ، سیستم روشنایی، تابلوهای توزیع و ...

- طراحی و مهندسی پروژه تولید الکل سوختی بایواتانول باشت:

همکاری با مشارکت شرکت های مشیران و تهران برکلی در طراحی سیستم های برقی و کنترلی پروژه نظیر سیستم کنترل، طراحی سیستم ارتینگ، طراحی سیستم حفاظت کاتدیک ، سیستم روشنایی، تابلوهای توزیع و ...

- طراحی و مهندسی پروژه احداث کارخانه آهک هیدراته پارس هستی آسیا

همکاری با شرکت پارس هستی آسیا در طراحی سیستم های برقی و کنترلی پروژه نظیر سیستم کنترل، طراحی سیستم ارتینگ، طراحی سیستم حفاظت کاتدیک ، سیستم روشنایی، تابلوهای توزیع و ...

- نظارت عالیه پروژه احداث کارخانه آهک هیدراته پارس هستی آسیا

همکاری با شرکت پارس هستی آسیا در اجرای سیستم های برقی و کنترلی پروژه نظیر سیستم کنترل، اجرای سیستم ارتینگ، اجرای سیستم حفاظت کاتدیک ، سیستم روشنایی، تابلوهای توزیع و ...

- طراحی خط خردایش پروژه چانک:

همکاری با شرکت های فکور مغناطیس اسپادانا و فکور صنعت تهران در طراحی سیستم های برقی و کنترلی پروژه نظیر سیستم کنترل، طراحی سیستم ارتینگ، سیستم روشنایی، تابلوهای توزیع و ...

- ساخت تابلوهای سنکرون دیزل ژنراتورهای برج آناهید:

طراحی، ساخت و راه اندازی تابلوهای سنکرون دیزل ژنراتورهای برج آناهید به سفارش شرکت سپیدبام دماوند

پروژه های اجرا شده :

- پروژه احداث تیکنر باطله پنج مجتمع مس سرچشمه :

همکاری با شرکت مشیران و شرکت FLSmidth در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه نوسازی و افزایش ظرفیت آبگیری تیکنرهای باطله یک تا سه مجتمع مس سرچشمه:

همکاری با شرکت مشیران و شرکت FLSmidth در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه احداث خطوط لوله آب برگشتی و باطله مس سونگون S06:

همکاری با شرکت مشیران در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه احداث فاز 2 پمپخانه TPS توسعه تغلیظ سونگون:

همکاری با شرکت مشیران در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه احداث انبار کنستانتره مجتمع مس خاتون آباد:

همکاری با شرکت مشیران در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه هماتیت مجتمع گل گهر:

همکاری با شرکت کیمیا ماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه ساخت و راه اندازی سیستم دوزینگ فلوکولانت تیکنر بالطله جدید مجتمع مس سونگون:

همکاری با شرکت کانی فرآور در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوی برق و کنترل پکیج فلوکولانت

- پروژه ساخت و راه اندازی سیستم دوزینگ فلوکولانت تیکنر پنجم مجتمع مس میدوک:

همکاری با شرکت کانی فرآور در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوی برق و کنترل پکیج فلوکولانت

- پروژه احداث سیلوهای ذخیره آهک و شیرآهک سازی فاز 2 مجتمع مس سونگون:

همکاری با شرکت Mintec در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه احداث سیلوهای جدید ذخیره آهک مجتمع مس سرچشمه :

همکاری با شرکت ASME و نیپک در طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های برقی، ابزاردقیقی و سیستم اتوماسیون

- پروژه فاز 2 کارخانه تغلیظ مس مجتمع مس سونگون:

همکاری با شرکت ایریتک، موسسه امین و شرکت FLSmidth در طراحی، نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم های برقی پروژه نظیر طراحی تابلوهای برق، طراحی سیستم صاعقه گیر، طراحی و سایزینگ کابل های برق فشار ضعیف و فشار ضعیف، تهیه نقشه های ترمینال دیاگرام تمامی تجهیزات برقی و نظارت بر اجرا و راه اندازی تمامی تجهیزات برقی و مکانیکال پروژه

- پروژه طراحی پایه و تفصیلی کارخانه هیپ لیچینگ مس طارم به ظرفیت 1000 تن درسال:

همکاری با شرکت آریاهنگارد در طراحی سیستم های برقی، ابزاردقیق و اتوماسیون

- طراحی سیستم کنترل و ابزاردقیق پروژه قیرسازی بندر عباس:

همکاری با شرکت آریاهنگارد در طراحی سیستم های برقی، ابزاردقیق و اتوماسیون

- پروژه خط تولید پودر میکرونیزه (بنتونیت) و کلاسیفایینگ کارخانه بابک پودر:

همکاری با شرکت کیمیاماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل و نظارت بر راه اندازی تجهیزات

- پروژه خط تولید پودر میکرونیزه (بنتونیت) و کلاسیفایینگ کارخانه تک پودر نوین طبس:

همکاری با شرکت کیمیاماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل و نظارت بر راه اندازی تجهیزات

- پروژه خط تولید پودر میکرونیزه (بنتونیت) و کلاسیفایینگ کانه گستر سیرجان (کرمان):

همکاری با شرکت کیمیاماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل و نظارت بر راه اندازی تجهیزات

- پروژه فاز 2 کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد خراسان:

همکاری با شرکت ایریتک و بیدک در طراحی سیستم های برقی پروژه نظیر طراحی سیستم صاعقه گیر، طراحی و سایزینگ کابل های برق فشار ضعیف و فشار متوسط و طراحی مسیرهای کابل گالری پست های برق پروژه و همچنین انجام تست های FAT در دوره پیش راه اندازی و راه اندازی

- پروژه احداث کارخانه احیاء صبا فولاد خلیج فارس:

همکاری با شرکت ایریتک در طراحی و اجرای سیستم های برقی پروژه نظیر طراحی تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط، مطالعات شبکه من جمله پخش بار، اتصال کوتاه، راه اندازی موتور، هماهنگی و ستینگ رله های حفاظتی، طراحی سیستم صاعقه گیر، طراحی و سایزینگ کابل های برق فشار ضعیف و فشار متوسط، طراحی مسیرهای کابل، طراحی نقشه های ترمینال دیاگرام تمامی تجهیزات برقی و اینترلاک ها و همچنین انجام تست های FAT در دوره پیش راه اندازی و راه اندازی

- پروژه لیچینگ پرتابل مس کارخانه گوهرفام اردستان:

همکاری با شرکت کیمیاماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل و همچنین انجام تست های FAT در دوره پیش راه اندازی و راه اندازی

- پروژه لیچینگ پرتابل مس کارخانه بردسکن:

همکاری با شرکت کیمیاماشین البرز و شرکت نیکان تابلو در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل و همچنین انجام تست های FAT در دوره پیش راه اندازی و راه اندازی

- پروژه خط اتوماتیک کاتدکنی کارخانه لیچینگ مس کاتدی مجتمع مس سرچشمه:

همکاری با شرکت بیدک و شرکت مهد امید آرین در طراحی تابلوی برق و کنترل و نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون و تجهیزات رباتیک و مکانیکال

- پروژه کارخانه پالایشگاه مس مجتمع مس سونگون:

همکاری با شرکت بیدک، شرکت مهد امید آرین و شرکت بروشات در طراحی سیستم های برقی و کنترلی و همچنین انجام تست های FAT در دوره پیش راه اندازی و راه اندازی

- پروژه احداث خط خردایش مجتمع مس میدوک:

همکاری با شرکت مهیار سنگ شکن و شرکت کانی مس در طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل

- پروژه ساخت سنگ شکن های فکی و مخروطی کارخانه مس چهل کوره زاهدان:

همکاری با شرکت مهیار سنگ شکن و شرکت نیپک در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق و کنترل و کل خط سنگ شکن پروژه و همچنین طراحی سیستم کنترل تمام اتوماتیک سنگ شکن های مخروطی برای اولین بار در ایران با قبلیت کنترل میزان دهانه CSS جهت کنترل میزان خردایش و دانه بندی

- پروژه مجتمع اداری عباس آباد در 8 طبقه :

طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات برقی پروژه و همچنین ساخت و نصب تابلوهای برق اصلی، چنج آور اضطراری و تابلوهای برق مشاعات (کارفرما: آقای مهندس قاسمی)

- پروژه خط خردایش کارخانه فلوتاسیون تخت گنبد سیرجان:

طراحی، ساخت و نصب تابلوهای برق و کنترل خط خردایش و راه اندازی کامل خط برای شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان

- پروژه مجتمع اداری ظفر در 5 طبقه:

طراحی و اجرای تاسیسات برقی پروژه من جمله سیستم روشنایی، سیستم اعلام حریق و کابل کشی و همچنین ساخت و نصب تابلوهای برق اصلی، بانک خازنی، تابلوهای واحدها، و تابلوی موتورخانه (کارفرما: پتروشیمی مسجد سلیمان)

- پروژه طرح توسعه پست 66 کیلوولت سیاهمکان :

مطالعات هماهنگی و ستینگ رله های حفاظتی (کارفرما شرکت رسم آرا)

- برنامه نویسی سیستم کنترل پیمانه زنی و کالیبراسیون گنجایش تانکرهای نفت- چابهار (کارفرما:

شرکت مهندسی و ساختمانی حصر فضا)

- پروژه پکیج های فیلتراسیون BHS:

طراحی، تامین و نصب و اجرای کامل سینی کابل، کابل های ابزاردقیق و ترمینال باکس ها و همچنین سربندی و تست تمامی ابزاردقیق های 5 واحد فیلتراسیون گاز مربوط به پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند برای شرکت آلمانی BHS

- اجرای عملیات جایگزینی شبکه خودنگهدار با سیم های مسی موجود در شبکه های توزیع برق طی قرارداد شماره 96-0298 ، 95-0131 ، 94-0293 با مشارکت شرکت بیتا صنعت توان

- تامین برق شخصی (شمیرانات) طی قرارداد شماره 95-0020 با مشارکت شرکت بیتا صنعت توان

- تامین برق مترو (سعادت آباد) طی قرارداد شماره 94-13338 با مشارکت شرکت بیتا صنعت توان

- احداث شبکه 20 کیلوولت زمینی و پست زیرزمینی جهاد دانشگاهی علم و صنعت طی قرارداد شماره 95-0362 با مشارکت شرکت بیتا صنعت توان

- احداث شبکه 20 کیلوولت زمینی و پست زیرزمینی بازار مبل دلاوران (حافظی) طی قرارداد شماره 96-0131 با مشارکت شرکت بیتا صنعت توان

- ساخت تابلوی کنترل و برنامه نویسی تصفیه خانه پروزه اکسیژن مجتمع مس خاتون آباد ( همکاری با شرکت بام راه )

- راه اندازی پروسسی پکیج اسمز معکوس تصفیه خانه پروزه اکسیژن مجتمع مس خاتون آباد ( همکاری با شرکت بام راه )

- ساخت تابلوهای برق ایستگاه پمپاژ و مجتمع های رفاهی گوهر زمین سیرجان

- ساخت تمامی تابلوهای اصلی هتل ویستریا تجریش تهران

- ساخت تابلوهای برق و کنترل خط تولید بنتونیت میکرونیزه برای کارخانه کانه گستر مهر کرمان ( همکاری با کیمیا ماشین البرز)

- طراحی تاسیسات برقی مجتمع مسکونی مرزداران به متراژ چهارده هزار متر مربع(همکاری با جناب آقای مهندس قاسمی)

- طراحی پایه و تفصیلی برق و ابزاردقیق پروژه بایوتانول سوختی کرمانشاه:

مشارکت با شرکت مشیران – کارفرما شرکت سوخت سبز زاگرس – ظرفیت کارخانه 200 هزار لیتر در روز - تکنولوژی مگین فرانسه

- طراحی پایه و تفصیلی برق و ابزاردقیق پروژه بایوتانول سوختی باشت:

مشارکت با شرکت مشیران – کارفرما شرکت سوخت سبز زاگرس – ظرفیت کارخانه 200 هزار لیتر در روز – تکنولوژی مگین فرانسه