بنتونیت سوپر سدیم اکتیو TPN

Awesome Image
بنتونیت نوعی خاک رس طبیعی است که جاذب و نگهدارنده رطوبت بوده و بخش اعظم آن از سدیم مورتموریلونیت تشکیل شده است.حجم بنتونیت در هنگام مخلوط شدن با آب،چندین برابر حجم اولیه آن در حالت خشک می گردد .مزیت اصلی استفاده از بنتونیت در سیستم های زمین،حفظ رطوبت در اطراف الکترود برای مدت زمان قابل توجه و همچنین جذب رطوبت خاک اطراف می باشد.