خط مشی

شركت مهندسی آراد صنعت کهربا در زمینه‌ ارائه كلیه خدمات مطالعات، طراحی، مهندسی، مشاوره فنی و مالی و نظارت پروژهای صنعتی متنوع و به صورت تخصصی در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های برقی و اتوماسیون صنعتی فعالیت می‌نماید.

مدیریت شرکت اعتقاد دارد تحقق مناسب ماموریت فوق در راستای ارتقای سطح رضایت مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع، با ایجاد فضایی سالم ، ایمن و با حداقل آلودگیهای زیست محیطی و بهره‌مندی از سیستم‌های مدیریتی امکان‌پذیر می‌باشد.
در این راستا و به منظور دستیابی به رضایت مندی مشتریان و سلامت کارکنان، اهداف خود را به شرح ذیل ترسیم نموده است:

  1. افزایش رضایت مشتری از طریق نظر سنجی از كارفرمایان ، تجزیه و تحلیل نظرات آنها و نیز بررسی شكایت مشتریان.
  2. ارتقای دانش شغلی كاركنان از طریق نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی ( در موضوعات فنی، کیفیت ، ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست ).
  3. اجرای به موقع قراردادها از طریق بررسی و محاسبه میزان انحراف از برنامه و رفع موانع ، بررسی علل تأخیر و تحلیل آنها.
  4. بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت كیفیت از طریق انجام ممیزیهای داخلی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.
  5. استفاده از تکنولوژیهای جدید برای انجام خدمات ، از طریق شرکت در سمینارها ، کنفرانسها و بررسی عملکرد رقبا و یا شرکتهای مشابه.
  6. انجام مطالعات و ارائه خدمات طراحی ، مهندسی و نظارت پروژه‌ها و طرح‌ها با توجه به استانداردهای مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست با تأکید بر کاهش زمان اجرای پروژه‌ها و تحقق کیفیت طراحی و اجرا بر اساس استانداردها و شرح خدمات فنی مورد نظر در چارچوب هزینه‌های تعیین شده.
  7. راهبری و مدیریت دستیابی ، بومی‌سازی و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین در ابعاد مغزافزاری ، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در صنعت برق‌ با شناخت نیازهای کشور و منطقه و نگاه به آینده از طریق جلب مشارکت کارکنان، کارفرمایان ، پیمانکاران و مراکز علمی و دانشگاهی.
  8. ترویج فرهنگ توسعه پایدار با رعایت قوانین و الزامات قانونی ، از جمله ارتقای بهداشت شغلی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی.