مهندسی برق و قدرت :

تخصص ها و توانمندی های فنی دپارتمان برق عبارتند از:

- طراحی، محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی تاسیسات برقی فشار ضعیف و جریان ضعیف برای ساختمان ها و اماکن مختلف با کاربری های متنوع و پروژه های صنعتی (نظیر سیستم روشنایی، پریزهای برق ، آنتن مرکزی، سیستم اتصال زمین و صاعقه گیر، سیستم تلفن، اعلان حریق، اینترکام و پیجینگ، سیستم CCTV و سیستم مدیرت ساختمان (BMS) و نقشه های رایزر دیاگرام مربوطه)

- طراحی شبکه توزیع برق پلنت های صنعتی، مجتمع های مسکونی، مجتمع ها و اماکنی فرهنگی و ورزشی (شامل پیش بینی محل و تعداد پست های برق براساس مراکز توزیع بار، طراحی مسیر خطوط انتقال فشار قوی و خطوط توزیع فشار متوسط، انجام محاسبات و تحلیل شبکه برق نظیر آنالیز پخش بار، آنالیز اتصال کوتاه و آنالیز شرایط راه اندازی موتورهای سنگین)

- محاسبات و سایزینگ تجهیزات اصلی من جمله ترانسفورماتورها و ژنراتورهای دائم کار و اضطراری.

- طراحی انواع تابلوهای برق (شامل تابلوهای توزیع اصلی و فرعی MV/LV، تابلوهای MCC، تابلوهای روشنایی، تابلوهای Ch. Over ، تابلوهای مشاعات ساختمانی و تابلوهای برق و کنترل سیستم های رباتیک و خطوط تولید اتوماتیک)

- طراحی و سایزینگ بانک های خازنی MV/LV

- طراحی و تهیه نقشه جانمایی تجهیزات الکتریکی پست های توزیع زمینی و اتاق های برق

- محاسبات و سایزینگ كابل، طراحي نقشه هاي مسير كابل، نقشه هاي برق رساني و نقشه هاي ترمينال دياگرام تمامی تجهیزات برقی در شبکه توزیع

- محاسبات، طراحی و تهیه نقشه های سیستم های تولید برق از انرژی خورشید

- محاسبات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سیستم حفاظت کاتدیک

- محاسبات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سیستم شبکه و دیتاسنتر

- محاسبات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سیستم Heat Tracing

- محاسبات هماهنگی و ستینگ رله های حفاظتی شبکه توزیع

- پیکره بندی و انتخاب انواع حفاظت ها و المان های اندازه گیری جریان و ولتاژ در تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط

- سایزینگ و انتخاب انواع درایو و سافت استارتر و تنظیمات مورد نیاز راه اندازی

- تهیه دیتاشیت، مشخصات فنی، متره برآورد و اسناد خرید تجهیزات و Bulk Material های برقی

- تهیه اسناد فنی مناقصه و برآورد مالی اولیه در بخش برق جهت برگزاری مناقصات

- تهیه اسناد فنی و برآورد مالی در بخش برق جهت شرکت در مناقصات